Status prawny

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Sanoku określają:

 

  1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /z późn.zm./ - tekst jednolity
  2. Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
  3. Zarządzenie nr 557 z dnia 30 maja 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
  4. Zarządzenie nr 1031 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
  5. Zarządzenie nr 361 z dnia 26 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
  6. Zarządzenie nr 1388 z dnia 20 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
  7. Zarządzenie nr 92 z dnia 11 luty 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
  8. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Sanoku 

Metryczka

Data publikacji 04.11.2009
Data modyfikacji 06.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sanoku
Osoba udostępniająca informację:
Anna Oleniacz Oficer prasowo-informacyjny KPP Sanok
Osoba modyfikująca informację:
Anna Oleniacz
do góry