Służba cywilna

Nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U.2008 Nr 227 poz. 1505)  w  służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która jest obywatelem polskim, korzysta z pełni praw publicznych, nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiada kwalifikacje wymagane w służbie cywilnej, cieszy się nieposzlakowaną opinią. Przepisy ustawy dają możliwość zatrudniania osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - obywateli państw Unii Europejskiej oraz innych państw, których obywatele mają prawo zatrudnienia na terenie RP. Osoby te nie będą jednak mogły zajmować stanowisk związanych z bezpośrednim lub pośrednim wykonywaniem władzy publicznej ani ochroną generalnych interesów państwa.
 
Informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej upowszechniane są przez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu prowadzącego nabór.
 

 

Informacje o wolnych stanowiskach pracy w korpusie służby cywilnej Komendy Powiatowej Policji w Sanoku uzyskacie Państwo w Zespole Wspomagającym :


Zespół Wspomagający ds. Kadr i Szkolenia
Komendy Powiatowej Policji w Sanoku

 
Tel. 13 46 57 360Dostrzegając potrzebę wyjścia naprzeciw społecznym oczekiwaniom w zakresie zwiększenia poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędach administracji publicznej przy uwzględnieniu społecznej wrażliwości tej materii, jak również rozumiejąc postulaty środowisk osób niepełnosprawnych w tym zakresie, publikujemy pismo Szefa Służby Cywilnej Sławomira Marka Brodzińskiego zachęcające osoby niepełnosprawne do udziału w naborach na stanowiska w korpusie służby cywilnej.

pismo DSC-3563-22(1)/10/93820/10

Metryczka

Data publikacji 20.10.2011
Data modyfikacji 16.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sanoku
Osoba udostępniająca informację:
Anna Oleniacz Oficer prasowo-informacyjny KPP Sanok
Osoba modyfikująca informację:
Anna Oleniacz
do góry