Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Sanoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

Na podstawie Instrukcji Kancelaryjnej stanowiącej Załącznik do Decyzji nr 104/2017  Komendanta Powiatowego Policji w Sanoku z dnia 14.11.2017 roku, dla udokumentowania obiegu korespondencji jawnej sekretariaty Komendy Powiatowej Policji w Sanoku prowadzą następujące ewidencje i rejestry:

 

- dziennik korespondencyjny,

- dziennik podawczy,

- książki doręczeń,

- rejestry teczek, dzienników i książek ewidencyjnych o charakterze jawnym,

- rejestry poczty dla odpowiednich rodzajów przesyłek - zgodnie z wymogami przepisów o pracy poczty specjalnej,

- skorowidz imienny lub rzeczowy do dziennika korespondencyjnego,

- rejestry (ewidencje) telegramów, faksów itp.,

- rejestr resortowych i pozaresortowych aktów prawnych,

- inne rejestry właściwe dla poszczególnych pionów służbowych.

Metryczka

Data publikacji 20.05.2013
Data modyfikacji 10.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sanoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Oleniacz
Osoba udostępniająca informację:
Anna Oleniacz
Osoba modyfikująca informację:
Anna Oleniacz
do góry